Eldsvåda.

Torsdags afton nedbrunno vid Högby belägna, handlanden Duse tillhöriga, manbyggnad, salubod och färgeri. Genom tillkommet, å Alfva slätt exercerande, manskap hörande till Hemse kompani lyckades man berga en del af varulagret och lösegendomen samt begränsa elden till de nämde husen, hvilka totalt blefvo lågornas rof.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Juni 1874
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *