Från artillerikåren.

Till förste konstaplar ha befodrats: vid 1:sta batteriet 2 konst. n:r 17 Grönström; vid 2:dra batt. 2. konst. n:r 5 Persson; vid fästningskompaniet 2. konst. n:r 17 Johansson, hvarjämte vid sammakomp.artilleristen n:r 30 Gottberg befordrats till 2 konst.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *