Dödafall.

Efter några veckors sjukdom afled i måndags å sin egendom Stenstu i Endre verkställande direktören i Gotlands hypoteksförening, godsägaren C. W. Gardell, i en ålder af 71 år och några dagar.
Gardell, som var född i Visby och son till framlidne landskamrer L. J. Gardell och hans maka, född Fornander, ägnade sig som ung åt landtbruket hvilket också alltsedan varit hans hufvudsakliga vite genres. Men hans klara praktiska förstånd har tagits i anspråk jämväl för mängt och mycket som icke direkt haft samband därmed. Kommunala värf ha anförtrotts honom i mängd, däribland ledamotskap i landstinget under en lång följt af år, och sedan 1879 har han med sällspord om tanks och skicklighet förvaltat verkst. direktörskapet i hypoteksföreningen. Åren 1865-1874 var han föreståndare för länets landtbruksskola å Varplösa.
Gardell, som anses efterlämna en för våra förhållanden afsevärd förmögenhet, sörjas närmast af änka och två minderårigs söner samt syskon.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 3 Januari 1900
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *