Frimurarlogen

invigdes högtidligen härstädes måndags förmiddag af f. d. generalkonsul Dahlfelt och sju högre frimurare. Den nya logens namn är S:t Nikolaus. Lyckönskningstelegram ingingo från logerna i Kristianstad, Calmar, Carlskrona, och Gefle. Kl. 4 e. m. började festmiddagen å stadshotellet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Juni 1874
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *