Såsom sökande

till andre bataljensläkaretjensten vid Gotlands infanteriregemente hafva anmält sig andre bataljonsläkaren vid Skaraborgs regemente Tage Sjögren och t. f. provinsialläkaren i Gunnaranäs distrikt L. Curman.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Mars 1889
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *