Från landsbygden. Veskinde.

(Bref till Gotl. Alleh.).
Veskinde, 22 Mars

Att vi haft mycket snö här på Gotland i vinter lär väl ej vara någon nyhet att omtala, och inta häller torde det vara att orda om de höga drifvorna, som gjort vägar och stigar ofarbara och skaffat oss landebor mycket extra arbete.
Men det torde kanske inte ha skett på alla ställen å vår ö att man håller kafferep midt inne i snömassorna. Så skedde likväl i går vid en gård härstädes. I en väl sina 10 fot hög drifva har urgrafte en 7 fot hög grotta af ej så ommenligt omfång och i denna hade man, som sagdt, igår kaffekalas, riktigt på eskimåvis — fast jag precis inte vet, om eskimåerna dricka kaffe. Trefligt var det i alla fall och experimentet kommer nog att upprepas flere gånger, tills vårsolen en gång raserar hela härligheten.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Mars 1889
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *