Ångfartygsbefälhafvareexamen

aflades i lördags vid härvarande navigationsskola af grefve Nils Fredrik Cronstedt, Karl Gustaf Henrik Schartau, Johan Melker Smitterberg, Nils Herman Sabelfelt, Karl Johan Norman och Gustaf Fredrik Vidström.
Som examensvittne tjenstgjorde maskinisten Holmqvist.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Mars 1889
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *