All jernvägstrafik

har både igår och idag varit instäld. Det söder ifrån igår morgse kommande tåget arbetade sig med stora ansträngningar fram till Barlingbo och der står det ännu, tills lokomotiv med jernsnöplogen från staden anländer, hvilket icke lät sig göra igår, på grund af storm och snöfall och idag med anledning af jordyra. I morgon bittida ämnar man utgå med en större arbetsstyrka.
Tågat medförde 10 passagerare af hvilka en del på släde anlände till Visby efter en mödosam färd från Barlingbo.

Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Mars 1889
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *