Infästen beviljades i går af stadsfullmäktige

å tomten nr 14 i Klinterotens 4 qvarter på ansökan af arbetaren K. J. Pettersson;
å tomten nr 46 och 47 i samma rote och qvarter på ansökan af arbetaren N. E. Stenetröm;
å tomten nr 24 i Klinterotens 3 qvarter på ansökan af Elisabet Ahlbom, detta sistnämda med vilkor att tomten ej finge bebyggas i större utsträckning än hvad nu är förhållandet, hvarom byggnadsnätnden i skrifvelse skulle underrättas;
hvarjemte fullmäktige biföllo en af sjökapten B. Sandström gjord ansökan, om att få inlösa den tomt, hvarå honom tillhöriga hus och bygnader under nr 41 i Noderrotene 3 qvarter äro belägna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 Mars 1889
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *