Polhem kommer ångbåtsbolagets

nya båt att heta enligt hvad bolagsstämman i lördags beslöt med 438 röster af 24 del. ägare mot 382 röster af 21. Mindretalet, som ansåg det ligga vigt på dels att en ångaren namn, om sådant låter sig göra, anger den ort, med hvilken den underhåller förbindelse, dels att en liten aflägsen landsända använder alla medel att göra sig påmind, ville nämna fartyget Nya Gotland.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 Mars 1889
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *