Spanmålsskeppningen

med vårt bolegs ångbåtar under 1888 utgör tillhopa i det närmaste 400 tusen kubikfot, och öfverstiger med 51 tusen kft den sammanlagda exporten noder sommaren 1887 och den föregående vintern, den största, som dittills ägt rum. Anmärkningsvärd är stegringen i exporten af smör och ännu mera at mjöl. Af denna senare artikel skeppades 1887 års sommar endast 547 centner och 1888 ej mindre än 14000 centner. Om än deri, efter livad som uppgifvits, ingått omkr. 2500 centner, från annat fartyg förut här å ön lossadt utländskt mjöl, så återstår ändå en skeppning på omkring 11,500 centner. Märklig är äfven tilltagandet af nötkreatursexporten, hvilken år 1888 nära tredubblats emot år 1887, och som år 1888 var dubbelt sk stor som år 1870, då det skeppades 496 stycken, det största antal som hittills någonsin förekommit. Såsom en motsats härtill kan antecknas den af. tagande exporten af hästar, hvilken t. ex. är 1873, då den var störst, utgjorde 344 stycken, men åren 1887 och 1888 endast 44 stycken.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 6 Mars 1889
N:r 28

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *