Jernvägstrafiken

har åter igen blifvit rubbad genom de alltjämt ihärdigt blåsande starka vindarna, hvilka förorsaka en jordyra, som gör banan alldeles otrafikabel. På grund häraf instäldes i går afton det från Visby gående tåget. Kl. 1/2 9 i dag på morgonen utgick härifrån ett lokomotiv med snöplogen, hvilket kl. 12 middagen hade lyckats taga sig fram till Hemse.
Emellertid utgår intet tåg härifrån vare sig i eftermiddag eller i morgon bittida. Likväl har man för afeigt att låta morgontåget från Hemse till Visby afgå i morgon.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Mars 1889
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *