En ovanligt stor nederbörd

har den nu afslutade Februari medfört eller ej mindre än omkring 102 millimeter. Den normala nederbörden under hela året plägar vara 463,5 millimeter. Nederbördsdagarnes antal under månaden var 23.
Barometerståndet har i allmänhet varit lågt, särdeles under första hälften af månaden. Läget var det 9:de med 728,3 millimeter. Temperaturen har varit höget + 5,5 grader (19:de) och lägst — 8,5 (12:te); för öfrigt i regel under fryspunkten. Vindarna ha i allmänhet varit nordliga och ostliga.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Mars 1889
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *