Auktion vid Slitehamn.

I anseende till lokalens omändring låter handlanden Ferd. Nyström medels offentlig auktion, som förrättas i f. d. Lybergska handelslägenheten vid Slitehamn onsdagen den 13 instundande Mars och börjas kl. 9 f. m. till den högst bjudande försälja sitt dervaraude bodvarulager, bestående af socker, kaffe, hvitt och blått bomullsgarn, bomulls- och haffylletyger, kordrojer af af såväl ylle som bomull, schirting, domestik, ylle-och bomullsdukar, stearinljus, kryddvaror, porslin och röktobak jämte annat, som ej närmare specificeras Vid samma tillfälle försäljes äfven ett parti begagnade mansgångkläder. Med betalningen lemnas godkände inropare 4 månaders anstånd.
Othem den 27 Febr. 1889.
JOHAN SMEDBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Mars 1889
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *