Korrespondenter, ohoj!

Följande försändelser hafva under år 1888 inlemnats å Visby postkontor, men halva på grund af ofullständig adress hit återkommit och tillhandahållas numera respektive afsändare:
Ahlqvist, Alfred, Fredonia; Alexandersson, Till, miss, Brooklyn; Andersson, Anders, herr, Visby; Andersson Anders, mr, Chicago; Andersson, C., herr, San Francisco; Andersson, Nils, arrendator, Örebro; Bauman, Elvira, fröken, Stockholm; Berglund, M. C., enkefru, Stockholm; Björnberg o. C., herr, Stockholm; Bodin, P., kyrkovärd, Hudiksvall; Bolin, C., mr. Witman, Chicago; Bolin, Carl, Seffield, Warren; Callenberg med. doktor. Stockholm: Carlsson, Conrad, Omalia, Nebraska; Carlsson, Conrad, Omalia, Nebraska; Carlsson, Ester, jungfru, Stockholm; Collie, Lisen, mademoiselle, Vallnu; Danielsson. C. O., bagaregesäll, Vestervik; Danielsson, O., bagaregesäll, Vestervik; Danielsson, O., Vesterås; Duglig, 3, Sundsvall; Ehnström, Maria, jungfru, Stockholm; Eneqvist, Otto, mr, Beadle Dakota; Engström, Emil, Othem; Engström, Josefina, Barlingbo; Ericksson, A., herr, Sundbyberg; Eriksson, Alma, meiss, Brooklyn; Eriksson, Vandla, mrs, Sancta Cruz, California; Falstedt, Carolina, meiss Brocktan, N. Amerika; Fjellström, Hilda, jungfru, Stockholm; Forsell, Ivar, studerande, Stockholm; Gardell, C., herr, Visby; Gardell, Emelie, fru, Stockholm; Gardell, Emma, miss, Brooklyn; Gardell, Emma, miss, Brooklyn; Gierty, Augusta, fru, Kristiania; Gierty, Augusta, fru, Kristiania; Grundman, fru, Bromberg; Grönhagen, L. kamrer, Stockholm; Grönholm, K. J., mr, Medvaeskee, Wisconsin; Gustafsson, J. G., herr, Stockhoten; Gustafsson, J. M., Åmål; Hanssén, G. A., målaregesäll, Horndal; Hansson, Carl, matros, Falmouth; Hansson, John, mr, Pullman, Ill.; Hellström, Augusta, fröken, Stockholm; Hedström, Augusta, Stockholm; Hedström, J. F., herr, Stockholm; Hedin, Victor, herr, Stockholm; Hjertström, Maria, fru, Bollans; Holmberg, F., filaren, Stockholm; Holmgren, Maria, jungfru, Stockholm; Holmgren, Karl, studerande, Stockholm; Hultqvist, A., Stockholm; Höggen, N. Williams, Essex; Jacobsson, August, mr, Chicago; Jacobsson, Amanda, miss, Englewood Cook Co. Ill.; Jacobsson, Amanda, miss, Chicago; Jacobsson, C. E., sjöman, Newcastle; Jacobsson, J. A., herr, Stockholm; Jacobsson, J. N., San Francisco; Jakobsson, Oskar, arbetare, Stockholm; Jakobsson, P.V. hr, Adelaide; Jakobsson, Vilhelm, herr, Adelaide; Jansson, L. G., herr, Säter, Kil; Jansson, Mina, fröken, Stockholm; Johansson, C. J., sjöman, Santos, Brasilien; Johansson, Jakob, mr, Willinar, Minnesota; Johansson, Johan, dräng, Kallunge; Johansson, Kristina, Delta Melkeika, N. Amerika; Johansson, Maria, fru, Visby; Johansson, Mathilda, fröken, Stockholm; Jonsson, Hilma, fröken, Stockholm; Jonson, Oscar, herr, Escanaba. Michigan; Jonsson, S. G. M., Wetmore, Norfolk; Jönsson, Anna jungfru, Stockholm; Kalbom, Th. L., herr, Stockholm; Karlsson, Amanda, jungfru, Stockholm; Karlbohm, Maria, fru, Stockholm; Karlsson, Amanda, jungfru, Stockholm; Karlsson, Augusta, fröken, Stockholm; Karlsson, Mathilda, fröken, Stockholm; Karlsson, Karl, mr, Anaconda, Montana; Kallman, C. V., sjöman, Rouen; Klintström, Christina, jungfru, Stockholm ; Kolmodin, Theodor, herr, Stockholm; Krona, Fritz, mrs, Chicago; Larsson, A. P., styrman, Pernambuco; Larsson, G. F., matros, New York; Larsson, Johan, Gothem; Larsson, Johanna, miss, Brooklyn; Larsson, Karl, herr, Pullman, Ill.; Larsson, M., styrman, Hernösand; Larsson, Maria, fru, Stockholm; Larsson, Maria, jungfru, Vaxholm, Stockholm; Larsson, Maria, Vaxholm, Stockholm; Leader, Frank, mr, Iron, Mountain; Lejman, J., herr, Göteborg; Lilja, G. H., gjutare, Rockford, Illinois; Liljegren, C. O., herr, Stockholm; Lindeman, Rudolf, mr, New York; Lindström, Anna mrs, Washington; Lindström, August, herr, skomakaregesäll, Stockholm; Lindström, Augusta, fru, Stockholm; Lindström, Fredrik, skomakaregesäll, Lindesberg; Linholm, fru, Stockholm; Linnarsson, C. T. New York; Lundberg, Karolins, miss, Morristonen, N. Amerika; Lundin, Oscar, mr, Chicago; Lundin, Sigerid, fröken, Stockholm; Lüsel, Fritz, stud., Norrtelje; M. Visby; Malmström, Ferdinand, herr, Stockholm; Nelson, Charles John, mr, Liverpool; Newbrigh, C. O., Manistee, Michigan; Nilsson Emmen, jungfru, Stockholm; Norrby, Maria, miss, New York; Nygren, E. F., Visby; Nyström, I. F., herr, Stockholm; Nyström, I. F. hr, Veskinde; Oberg, Herman, miss Phitipsburg, N. Amerika; Olofsson, Olof, mr, Ill.,
N. Amerika; Olsson, Alfred, mr, Marinetta, Wie; Olsson, Augusta Sofia, mims Cheyenne, Wyoming Terr;Olseon,Augueta Sofia,miss Cheyenne, Wyorning Terr; Olsson, Charlotte, fröken, Ljusdal; Olsson, P. A., sjöman, Köpenhamn; Persson, Alma, fru, Stockholm; Pettersson, Amanda, jungfru, Stockholm; Pettersson, Amanda, jungfru, Stockholm; Pettersson, Amanda, jungfru, Stockholm; Pettersson, Amanda, jungfru, Stockholm; Pettersson, Karl, sjöman, Queenstown; Pettersson, Karl, sjöman, London; Pettersson, Karl, mr, Pollman; Pettersson, C. E. Falmouth; Pettersson, Christina, mrs, Hyde Park, N. Amerika; Pettersson, Erik, grundläggare, Stockholm; Pettersson, Hilma, fröken, Stockholm; Pettersson, Ids, jungfru, Stockholm; Pettersson, J., herr, Stockholm; Pettersson, Jacob N., Eskelhem; Pettersson, John, Bremerhaten; Pettersson, Lars Edvard, mr, Nebraska; Pettersson, Lars Edvard, mr, Nebraska: Pettersson, Laura; fröken, Stockholm; Pettersson, Mota, jungfru, Stockholm; Pettersson, O. V., New York; Pettersson, P. J., mr, Blandford, N. Amerika; Pettersson, Renbhlt, mr, Chicago; Pettersson, Sofia, jungfru, Brooklyn; Pomyolque, P. & C., mrs, Paris; Rasmussen, Laura, Köpenhamn; Rehnström, O. A., herr, Stockholm; Renimer, Aedelie, fröken, Stockholm; Rohnström, Albert, mr, Las Mimas Colorado; Rondahl, Charley, mr, Sank Centre Minnesota; Sandgren, Emma, jungfru, Stockholm; Stenberg, Anna, fröken, Stockholm; Stenberg, Hilma, fröken, Stockholm; Stenberg, John, Queenstown, Irland; Stenberg, Olot, skomakarearbetare, Srockholm; Stenström, John, mr, Grayling, Michigan; Stolpe, Vilhelm, sjöman, Aut. verpeo; Svensson, Edvard, herr, Hejde; Stfström, Agnes, iris, Stockholm; Söderberg, Herm., kapten, London; Söderholm, G., skomakare, Stockholm; Söderström, Anna, jungfru; Fårö; Söderström, Fedricka, mamsell, Fårö; Tokoren, Adolf, mr, Roseland; Tmiauder, Carl, Visby; Vahlberg, Hanna, fröken, Hamburg; Vablgren, C. J., Lake, Michigan; Valström, R., kapten, Falmouth; Velander, Gustav A., mr, C harlestown, N. Amerika; Veruström, Nils Petter, f. d. sjöman, Oskarshamn; Vester, M. L., fru, Stockholm; Vestmark, F. Joh., herr, Stockholm; Vickel), Fredriks, fru, Stockholm; Viltson, Charles F., mr, Pueblo, Colorado; Viman, Vicktoria, fröken, Stockholm; Vinter, Anna, miss, Brooklyn; Vinter, Anna, miss Brooklyn, Amerika; Vinter, Anna, miss, Brooklyn; Wyman, Karry, mrs, Cardiff; Maria, fru; Stockholm; Österdahl, Anni, miss, Nord Amerika; Östergren, madam, Veskinde.

Rekommenderade bref:
Ahlgren, C. A., mistr, Brooklyn, Nord Amerika; Garcia, Don Nemesio, senor, Barcelona*; Magnusson, J. A., Minnesota, Nortamerika, Pedersen, Peder A., Brooklyn, Newyork; Pettersson, C. L., sjöman, Sundsvall.

Adressaten är den bekante äfventyraren, hvilken i enskilda handbref sagt sig känna platsen der en omätlig skatt förvarades, hvilken han mot kontant erkänsla ville förbinda sig att upptäcka. För tillfället satt han för politisk förbrytelse i fängelse. Således äfven denna grofva krok har man nappat på. Denne brefskritvare är nog ej den ende.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 Februari 1889
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *