En episod från branden i lördags afton,

föga känd, torde förtjena omnämnas.
Äfven uppfordringsverket var naturligtvis ute. Det var ett hårdt arbete att genom de höga snödrifvorna forsla detsamma ned till Norderetrand. När man väl kommit dit gick der sådan brytande hög sjö, att ingen af manskapet ville trots enhetens, bokhandlare Nybergs order — lägga ut slangen i vattnet. Herr Nyberg tog då densamma sjelf och vadade ut i bränningarna, till vattnet stod honom öfver höfterna. När sedan pumpen kom i gång — fick man ej något vatten. Sugapparaten i upptordringaverket var nämligen ej nå stark att den förmådde öfvervinna aggan, hvilken oupphörligt drog vattnet ur detsamma.
Under hemfärden fastnade verket ånyo i drifvorna och endast genom enhetens rådighet, understödd af hans mindre vanliga styrka, lyckades man få uppfordringsverket till sin plats igen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 27 Februari 1889
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *