När kunna et ha post

från fastlandet i Visby? Jo, under gynsammaste förhållanden föret torsdags eftermiddag. Ty antaget att kapten Safstén finner isförhållandena vid Kåreholm på Öland så gynsamma, att han der — Vestervik skola vi icke tänka på att kunna angöra förr än efter vestlig vind — anser sig böra utväxla posterna, så skall telegrafisk order afgå till Vestervik att afsända posten derifrån till Kalmar. Från Vestervik går tåget kl. 1 i morgon e. m. och posten är då framme i Kalmar på onsdags middag för att efter färden öfver Kalmar sund på natten mellan onsdagen och torsdagen vara i Kåreholm och här på sistnämde dags afton.
Alltså i lyckligaste fall om torsdag. Allraminst till dess få vi finna oss i vårt öde.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Februari 1889
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *