En allvarsam spricka

upptäcktes i går afton å domkyrkans stora ringklocka. Redan under ringningen till ottesången går märktes att ljudet ej var det vanliga, hvilket ännu mer blef fallet vid högmässogudstjensten. Efter aftonsångsringningon anmäldes förhållandet, och vid efterseende befans då, att intill det ställe, der larmapparaten verkat utanpå klockan, befann sig en efter hvad det uppgirvits omkring 60 centimeter lång och nedtill vid pass 1 millimeter bred spricka.
Som på annat ställe nämts, användes klockan till ringning på vanligt sätt vid eldsvådan i lördags afton.
På ljudet af tornurets slagverk har i dag kunnat iakttagas att klockan är sprucken.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Februari 1889
N:r 24

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *