Inom Visby stad

och dess tullkammardistrikt bosatte skeppsredare och fartygsbefälhafvare kallas härigenom att fredagen den 22 nästa Februari kl. 10 f. m. sammanträda inför Magistraten här å rådhuset för val af revisorer och suppleanter att granska det härvarande sjömanshusets räkenskaper och förvaltning för sist förflutna år.
Visby rådhus den 28 Januari 1889.
MAGISTRATEN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 Februari 1889
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *