För sextiotre hundar

har i år skatt erlagts här i staden. I fjor skattades för 59 stycken. Medeltalet under de föregående 10 åren har varit 101, hvadan sålunda prissarnes antal synbarligen, trots den lilla ökningen i är, tycke vara i nedgående.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 Februari 1889
N:r 22

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *