Gotlands Jernvägs trafikinkomster

för sistlidna Januari månad, jämförda med intägterna för samma månad under de nio föregående åren visa:
Passagerare: Gods m. m.: Summa:
1889 1,873 1,468 3,341
1888 2,042 2,672 4,714
1887 2,060 879 2,937
1886 1,811 1,221 3,032
1885 1,986 1,216 3,202
1884 2,115 1,153 3,268
1883 2,053 921 2,974
1882 2,068 1,066 3,134
1881 1,723 1,077 2,800
1880 1,663 839 2,502
Såsom af ofvanetående synes, äro inkometerna under Januari månad 1889 ej mindre an 1,373 mindre än under samma månad föregående år, men dock den näst högsta under någon Januari månad på de senaste tio åren. Siffran i fjor var ovanligt hög.

Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Februari 1889
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *