Landsbygden. Hafdhem.

(Bref till denna tidning.)
Hafdhem, 11 Febr.

Hafdhems nykterhetsförening hade häromdagen ordnat i Hafdhems kapell en fest, hvarvid infunnit sig omkring 300 personer. Sedan föreningens ordförande L. Qviberg öppnat mötet samt tillkännagifvit dess ändamål, bestegs talarestolen af predikant Pettersson från Othem, hvilken med anledning af 3 Moseb. 10: 7-12 skildrade nykterhetens nödvändighet och nytta samt äfven de fördelar den medför. De närvarande bjödos derefter på en kopp té. Under tiden afsjöngos åtskilliga sånger af sångföreningen.
Sedan predikanten Vessman från Slite bestyrkt föregående talares yttrande afslöts mötet. Att uppmärksamheten och intresset ej var borta bland mötesdeltagarne bevisas deraf, att ej mindre än 45 personer ville inträda som medlemmar i föreningen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 Februari 1889
N:r 19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *