Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För fylleri och oljud samt för våld mot i tjenatgöring stadd polisman dömdes i dag arbetaren Teodor Johansson att böta 35 kronor. Han hade lördagen 16 December 1888 på Mellangatan fört oväsen, bankat på åtskilliga portar samt gifvit extra poliskonstapel Gardelin en örfil. Två vittnen intygade att så varit förhållandet.

I målet mellan allmänna åklagaren och hr A. K. Stenmark, kärande, samt sergeant J. P. Vikander, svarande, angående våldgästning m. m. afgåfvos i dag slutpåståenden å ömse sidor. Svaranden sökte visa att åtskilliga vittnen haft så stridiga uppgifter att deras berättelser ej kunde tillmätas någon betydelse. Målet öfverlemnades, och Vikander yrkade ansvar enligt 16 kap.
Utslag afkunnas 4 Mars.

Slutpåståenden afgåfvos likaledes i målet mellan fiskaren O. Tofftén och kapten I. Vulfcrona rörande de förstörda fisknäten. Å kärandesidan hördes som vittnen fiskarena Olof och Karl Nordström, Nils Jakobsson och Vilhelm Englund. De vittnade, att både syn- och hörbara tecken gifvite åt ångaren att ändra kurs, att detta skett i så god tid, att varningen kunde ha efterkommits, att Klintehamn lätteligen kunde ha gått både inom och utom båtlinien, att farten på ångaren varit den vanliga samt att om kursen ändrats endast 1/4 streck olyckan skulle ha undvikits.
Utslag afkunnas 4 Mars.

För olaga ölutskänkning (tredje resan) dömdes handelsidkerskan Anna Johansson att böta 120 kronor.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 Februari 1889
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *