Från postångaren Sofia

har ingenting vidare afhörts å hvad som meddelas i ett telegram, afsändt från Vestervik idag vid 1-tiden på middagen, så lydande:
Sofia afgick i natt; arbetar sig med svårighet genom issörja, som under gårdagen fylde kusten.
Enligt i afton hit ankommet telegram har Sofia vid 4 tiden nått öppet vatten och är att vänta till Visby omkr. kl. 8 i aftvn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 Februari 1889
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *