Från Visby postkontor

ha under år 1888 utgått:
9,509 rekommenderade föreändelser, 1,096 vanliga paket,
4,204 assurerade bref, derå sammanlagda assuransbeloppet utgjort 1,869,809 kr. 88 öre,
231 assurerade paket, hvilkas vigt utgjort 356 kilogram 860 gram och värde 909,937 kr. 14 öre.
278 bref med postförskott och 57 paket med postförskott, hvilkas sammanlagda värde uppgått till 2,724 kr. 91 öre,
78 oinlösta postförskott till ett värde af 790 kr. 98 öre,
2,842 postanvisningar med ett värde af 95,010 kr. 57 öre,
129,636 fullständigt frankerade bref,
3,848 ofullständigt frankerade,
10,244 enkla brefkort samt
416 dubbla,
Hvad tidningar och tidskrifter beträffar ha deraf gått genom postverket: 295,100 nummer och 27,664 paket till inrikes orter, samt 676 nummer och 624 paket till utrikesort.
Hos utgifvaren har reqvirerate
13,780 nummer och 1,144 paket till Inrikes samt 4,524 nummer och 1,560 paket till utrikes ort.
Korsbandsförsändelserna ha utgjort: trycksaker 12,376, affärshandlingar 104, varuprof 520 och portofria förfandelser 3,172.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Februari 1889
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *