Ej mindre än 23 mål

stodo i dag på Visby rådhusrätts uppropslista, hvilket torde vara ganska ovanligt. De flesta voro rörande olaga maltdrycksutskänkning, de öfriga af civil natur.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Februari 1889
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *