Afliden svensk sjömans qvarlåtenskap.

Efter anmälan hos kommerskollegium kan qvarlåtenekap utbekommas efter i utlandet aflidne Karl Pettersson, enligt uppgift hemmahörande på Gotland och som i Jan. 1888 afled i Buenos Ayres, 24 år gammal. Till ledning för anhöriga nämnes, att bland qvarlåtenekapen är en psalmbok, på hvars titelblad står Tillhör Emma Wiberg, Källunge 1876.

Gotlands Allehanda
Måndagen 4 Februari 1889
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *