Från sjön.

Briggen Amanda, kapten O. J. Johansson, hemmahörande i Morlanda, befann sig sistlidna November månad på resa från Riga till Honfleur. Under någorlunda gyasamma förhållanden kunde resan fortsåttas till 12, då han under Texel öfverfölle af en orkanlik storm, hvarunder däckslasten — 28 standert trävaror — spolades öfver bord. En del segel blåste i trasor. Stormen, rom emellanåt Ofvergick till orkan, höll i sig tills fartyget 27 inkom på Ellösfjorden i mycket ramponeradt tillatånd. Men dom fartyget icke var läck, vidtagas genast åtgärder för dass iståndsättande och för utresa ånyo så snart vinden blef god. Detta inträffader 22 December. Fartyget anlände efter 11 dagars resa lyckligt till destinationsorten, gick ut derifrån 17 Januari och ankom till Gullholmen å Ellösfjorden 24 Januari om aftonen efter en lyckosam resa.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Februari 1889
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *