Borgenärerna i f. d. hemmansägaren

Johan Olofssons Suderbys i Vänge socken konkurs underrättas härmed att slutlig redovisning öfver konkursboets tillgångar samt granskning af dess räkenskaper kommer att äga rum hos ene sysslomannen fanjunkaren N. Hägg på Bjerges i of vannämde socken lördagen den 23 nästkommande Februari kl. 3 e. m. Och meddelas att ingen vidare utdelning finnes att tillgå för icke förmånsrättsberättigad fordringsägare.
Kräklingbo den 29 Januari 1889.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Februari 1889
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *