Från sjön.

(Meddeladt af Grossh. Karl Molander). Skeppet Moya, fördröjdt af motvind, afgick i måndags från St. Malo till Visby i barlast.
— Dykareundersökning företogs sistlidne lördag å den invid Vestervik strandade ångaren Fanny af från Visby beordrad dykare, som förklarade fartyget oskadadt samt att den under så ogynsamma omständigheter påbörjade resan utan risk kunde fortsättas.
Ångaren Fanny afgick i söndags förmiddag.
— I fredags tidigt på morgonen strandade vid östra sidan utanför der uppförda kallbadhus i Malmö Göteborgs-ångaren William, kapten Dalin på väg från Bohuslän till Danzig med sillast. Anledningen till strandningen lär vara den, att fartyget, som på resan utanför Nidingarna påträffat flytande omkring 50 fjerdingar med smör, velat i Malmö ilandföra dessa och dervid gått för nära stranden. Ångaren lör ha läcka i botten, och har ångaren F. H. Kockum, varit ute vid strandningestället, men hade ännu ej vid 2-tiden några åtgärder vidtagits för ångarens losstagarde.
— Danska Svitzerbolaget har nu stationerat sin ångare Herta i Höganös för att lättare kunna konkurrera med det nya tyska bolaget hvars Berthilda som bekant ligger i Helsingborg.
— Från Madrid skrifves att ett fartyg af obekant nationalitet strandat på på kusten vid Corima gent emot Sisargaöarna. Öfver 100 personer omkomno.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Januari 1889
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *