Borgenärerna i f. d. hemmansägaren

P. F. Ingmanssons konkurs kallas härmed till sammanträde i gäldenärens bostad vid Mattsartve i Hörsne socken lördagen den 9:de nästkommande Februari kl. 3 e.m. för att bestämma arvode för konkursförvaltningen, granska redovisningen och upprättadt utdelnings. förslag, och om detta godkännes, erhålla utdelning.
Kräklingbo den 26 Januari 1889.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Januari 1889
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *