Vid anstäld undersökning

hos Martell Ekeby i Eskelhem socken, som blifvit för stöld häktad, hafva anträffats undanstuckna i en halmstack dels uti en låst kista förvarade talrickar, kaffekoppar, spillkummar, en thékanna, en soppskål med lock, karotter och en mugg af porslin, vinglas och ljusstakar af glas, knifvar och gafflar samt gardintyg, dels en större thébricka samt af nytt förtent jernbleck förfärdigade 3 st. mjölkbunkar, 3 st. mjölk silar, 2 st. durschslag och ett spann, dels och flera skedar, skålar och dosor, jemte en begagnad bindyxa och ett mindre parti linnetråd i dockor; och som dessa persedlar, om hvilka Martell förnekat sig ega någon kännedom, anses vara stulna, varder okände egaren till desamma härigenom antydd att ofördröjligen anmäla sig hos Kronolänsmannen Alfvegren i Sanda.
Wisby Landskansli den 11 Juni 1874.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juni 1874
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *