Auktion vid Björkome i Veskinde.

Genom offentlig auktion, onsdagen den 30 dennes, låter hemmansägaren Elof Pettersson Björkome i Veskinde derstädes, kl. 11 f. m., till den högstbjudande försälja s. k. hästnäshed och myrhagen, med derå växande skog samt en åker om 1 1/2 tuuland; kreatur såsom en större, välväxt häst i fjerde året, en unghäst i första året, ett par goda dragoxar, 3 st. mjölkkor bvaraf 2 snart skola kalfva, 5 st. får m. m.; för lösegendomen lemnas godkände inropare 3 månaders anstånd med betalningen; för fastigheten blifva vilkoren tillkännagifna vid auktionen.
Veskinde den 24 Januari 1889.
LUDVIG HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 25 Januari 1889
N:r 11

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *