Hvad generalstabarne gjorde på Gotland i somras?

Jo, de verkstälde fältmätning i skalan 1:50,000 öfver ett område af omkring 31 qvadrat mil, hvarigenom fältmätningen alver Gotland blifvit fulltordad, samt i skalan 1:20,000 en qvadratmil omkring Tingstäde, samt höjdmätning, kontroll- och detaljafvägningar för de under utgifning varande ekonomiska häradskartornas förseende med höjdeiffror.
Detta enligt stabens arbetsberättelse för 1888.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 23 Januari 1889
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *