Öppet möte hade goodtemplarlogen

»Oskars Minne» i går afton anordnat vid Södra Murgatan. Till diskussion framstäldes den frågan: »Hvad betydelse har qvinnan för nykterhetsarbetet?»
Efter ett kortare meningsutbyte besvarade mötet den uppstälda frågan med ett erkännande af qvinnans betydelse för nykterhetsarbetet och dettas betydelse för henne sjelf och hennes husliga lif.

Gotlands Allehanda
Måndagen 21 Januari 1889
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *