Gamla väggmålningar

ha upptäckts under hvitmeningen å inre väggarne i Vamlingbo kyrka. Pastor har med anledning häraf till domkapitlet ingått med förfrågan, huru med dem skall förfaras. I sommar skall kyrkan repareras invändigt.

Gotlands Allehanda
Måndagen 21 Januari 1889
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *