Ojäfvig ordförande

har länsslyrelsen begärt hos domkapitlet för inhämtande af Martebo och Lummelunda församlingars yttrande över kyrkoherdens derstädes anhållan hos k. m:t om ersättning för flyttningskostnader m. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Januari 1889
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *