Lagfarter ha under sistlidna December

månad beviljats å
hus och bygnader på tomten ur 168 i Klinterotens 4 qvarter, hvilken på grund af infäste öfvelåtits af Visby stad till K. J. Berggren; ladubygnader och trilekverk å tomten ur 50 öster om staden som at E. Gerles konkursbo för 3,500 kronor sålts till Kristina Hjorth;
hus och tomt nr 27 i St Hansrotens 2 qvarter, som af P. A. Säves testamentstagare sålts till Hedvig Collberg för 4 tusen kronor; samt
hus och bygnader å kronotomten nr 32 i Strandrotens 1 qvarter, hvilka af A. P. Åbergs sterbbusdelagare sålts till Hilma Teodora Martin för 500 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Januari 1889
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *