Från sjön.

En stor sjöolycka har inträffat på Englands kust. Ångaren Lady Katherine, kapt. W. Humphrys, som afgick från Uddevalla 5 d:e med pitprops, har strandat vid Newbiggen strax norr om Blyth under den tjocka dimma som i dagarna herskat derstädes. Fartyget som tillhörde ett engelskt bolag var oförelikradt. Man förmodar att ångaren blir totalt vrak. Lasten var försäkrad.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Januari 1889
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *