Rättegångs- och Polissaker.

Artilleristen vid här förlagda stamtrupp, n:o P. Mårtensson, hvilken för begånget öfvervåld å Kristina Larsson och hennes tillfälliga biträde, hustru Brusell, den 11 Maj blef af Rådstufvu-Rätten ådömd att böta tillsammans 45 kronor, har, såsom från orten olofligen afviken, blifvit allmänneligen efterlyst med förständigande till krono- och stadsbetjenter att Mårtensson efterspana, och om han ertappas honom vid kåren inställa.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 13 Juni 1874
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *