En sjöolycka torde återigen ha in träffat

kring våra kuster. I lördags ilandflöt nämligen vid Ljugarn några spritfat och en del aspvirke, som man antog tillhöra lasten af något förolyckadt fartyg. Om så är förhållandet, hvilket ju torde vara mycket antagligt, vet man också detta fartygs namn. Det har varit en ryss. Ty bland det ilandflutna godset befann sig också en lifboj, hvarå stod namnet »Ginewa».
Föröfrigt saknar man ännu alla vidare upplysningar.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Januari 1889
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *