Exekutivt försåldes i går

inför öfvar exekutorsembetet härstädes handl. G. T. Höggs konkursmassa tillhöriga lägenheten Adolfsberg, bevillningetaxerad till 30 tusen och saluvärderad till 15,164 kronor, samt s. k. Vestbergska huset, bevillningstaxeradt till 15 tusen och saluvärderadt till 11,700 kronor. Dan förra festigheten inropades för 9 tusen kr. af sällskapet D. B. V. och den senare för 10 tusen kronor af handlandena I. Lindgren och J. Kahlquist.
— I dag har likaledes exekutivt försålts enkan Sofia Vesterlunds för gäld utmätta fastighet nr 5 St. Hansrotens 3 qvarter. Egendomen, taxerad till 4,100 och saluvärderad till 3000 kronor, inropades af hr A. Hultman, Bingersqvarn, för 1,900 kronor.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 Januari 1889
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *