Från sjön.

(Meddelade af grossh. Molander). Brigg Svante, kapten Stenberg afseglade idag från Neweastle till Visby med stenkolslast.
— Oxelösunds hamn kommer att hållas öppen på vintern enligt kontrakt mellan jernvägsbolaget och ångfartygsaktiebolaget Tor i Norrköping om hyrande under vintermånaderna af sistnämda bolags ångare med samma namn, som redan intagit sin plats i Oxelösund.
— Engelska krigsskeppet Hyacinth har i Honolulu å Sandwichsöarna landsatt 8 man af besättningen från svenska skeppet Virgo hvilket, som vi redan meddelar, 27 sistlidna November förolyckades vid Maldon Island (Söderhafsöarna), hvarvid kaptenen, styrmannen och kocken jämte 2 matroser drunknade.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 9 Januari 1889
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *