Wisby hamn.

Disponenten för Stockholms dykeriaktiebolag, ingenjör Santeson, hitkom den 2 juni på anmodan af Hamndirektionen, och har låtit dykare undersöka hafsbottnen uti inloppet till inre hamnen. På grund häraf är aftal gjordt emellan bemälda direktion och hr Santeson dels om erforderlig fördjupning af inloppet dels annat undervattens arbete medelst sprängning och stenupptagning i inre och yttre hamnen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Juni 1874
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *