Väderleken under sistlidna December månad

har varit öfvervägande mulen och blid. Högsta barometerständet hade vi 12 Dec. med 774,8 millimeter och lägsta 10 Dee. med 750,4 mill. För öfrigt har barometerståndet varit i allmänhet högt. Termometern har visat högst + 11 grader (7 Dec.) och lägst —6 grader (23, 24 och 25 Dec.) Undar de flesta dagar bar temperaturen varit öfver 0-punkten. Vinden har för det mesta hållit sig på syd och vest och bar ej varit af någon särdeles styrka. Mulna dagar ha varit 20, endast fem riktigt klara. Regnat har det gjort dagarna 1, 5, 9, 10 och 30 Dec. samt snöat natten till 25, 26 och 27 Dec. Nederbörden under månaden var 20,6 millimeter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1889
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *