Skenande hästar.

I måndags förmiddag inträffade den olyckshändelsen att åkaren Larssons hästar började skena i backen mellan Adelsgatan och Hästgatan med den påföljd att vagnen stjelpte hvarvid de åkande, Larssons egen son, en flicka och en mindre gosse, blefvo allvarsamt skadade. De särade infördes genast efter olyckshändelsen å hr Bäckströms fättskärsstuga der de blefvo förbundna och vårdade.
Enligt senare underrättelser blefvo ytterligare tvänne personer, en dräng och en arbetskarl, hvilka lyckades hejda de skenande hästarna, skadade, ehuru ej farligt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Juni 1874
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *