Miranda bergad, men åter sjunken.

Enligt telegrafiskt meddelande från kapten Wolf, befälhafvare å bergnings- och dykeribolaget Neptuns ångfartyg Poseidon, har det nya förut omtalade i Götaberg hemmahörande ångfartyget Miranda, som annandag jul strandade vid Näsby på Öland, 28 dennes på middagen blifvit taget flott af Poseidon, hvarefter tätning af bottenskadorna af dykare verkstäldes medelst anbringande af tätningsplan och träkilar.
Kl. 9 på aftonen afgick Poseidon med Miranda på släp. Vinden, som var laber SSO, tilltog i styrka med hög sjö, då fartygen hunnit i närheten af Hamngrunds pricken vid södra udden af Öland. Kort derefter gafe nödsignal från Miranda, och då Poseidon till följd deraf ditskickade båt, befanns ångaren i sjunkande tillstånd och sjönk kort derefter. Fartyget är liggande i S t. O från södra uddens fyr med masttopparne ofvan vattnet.
Hela besättningen blet räddad, men beklagligen omkom en äldre, närmare 70 år gammal man af Ölands kustbevakning, tullvaktmästaren Söderlund. Poseidon förlorade sin kabel, ångpumpen och 3 till 400 fot slangar.
Ångaren var försäkrad i sjöförsäkringsaktiebolaget Ocean för 110,000 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1889
N:r 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *