Reguliär ångbåtsförbindelse Norrköping—Visby.

Enligt underrättelse, Norrköpings tidningar erhållit, kommer under nästa seglationsår ångfartygsbolaget Gotland i Visby att med en af sina snabbgående, beqväntt inredda ångare underhålla regelbunden trafik å traden Norrköping—Visby — en trade, Invit kon, allt sedan den nu förolyckade ångaren Dagmar begynte trafikera densamma, na blifvit i Norrköping så godt som absolut nödvändig, något som Gotlandsbolaget tydligen insett och hvaraf det klokt nog skyndar att begagna sig.
Så långt N. T. Underrättelsen äger sin riktighet och det återstår blott att önska det samma vänliga känslor, som i N. T. funnit uttryck, äfven på andra håll måtte möta det nya företaget.

Gotlands Allehanda
Måndagen 31 December 1888
N:r 105

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *