Julhelgen har i år förflutit stilla

och lugnt utan egentligen några yttre förströelser. Annandagen hade emellertid några yngre medlemmar at Visby arbetareförening anordnat en dramatiskt aftonunderhållning å stadshotellet, hvarvid utfördes de två små roliga komedierna Min hustrus affärer och En farlig kommission. Föreställningen var talrikt besökt och afelntades med en tidig danstillställning.
I goodtemplarsalen vid Mellangatan var likaledes aftonunderhållning anordnad och i folkskolesalen hade stadsmissionens sångförening en liten konsert.
På båda ställena var det fullt med folk.

Gotlands Allehanda
Fredagen 28 December 1888
N:r 104

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *