Hr C. Ahlborns föreläsningar.

Vi påminna härmed stadens innevånare, isynnerhet dem som äro industriens idkare och målsmän, om de i våra tidningar af Gotlands hushållningssällskap tillkännagifna föradrag af hr C. Ahlborn ”om husflitens nytta och om de slöjder, som lättast och förmånligast kunna bedrifvas i hemmen såsom binäringar och isynnerhet till afsalu.” Det första af dessa föredrag hålles i Wisby å elementarläroverkets sal nästa Fredag d. 12 d:s kl. 5 e. m.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Juni 1874
N:r 45

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *